Избрани стихове:
Столетни вълни


Проза:
Иванка. Жена ми - магесницата›

На руски:
С луной на крыле
Избраное
Старец
Облом

 

изтегли word-вариант на книгата

“Нещо не е наред...”

Тригодишното момиченце – наскоро късо подстригано, но вече с гъсти черни къдрици – седеше на високо столче по време на празничния обед и се мъчеше да се държи прилично. Големите бяха увлечени в яденето и в разговорите си, а момиченцето скучаеше.
Една възрастна роднина, пристигнала от село, протегна ръка през масата, бодна с вилицата люта чушка от туршията и струйка лютив сок внезапно пръсна в окото на детето.
Екна вик, изпълнен не с болка, а с ярост, която стъписа всички. Момиченцето скочи от стола и застана неподвижно. Проточеният вик се повтори.
Уплашената виновничка за белята скочи, хвана детето за ръката, с която то триеше окото си, дръпна малката до себе си и веднага я пусна, като изохка и затръска едрата си селяшка ръка – по дланта и пръстите й бе плъзнало едро червено петно от изгаряне... Лицето на жената изразяваше ужас.
- Боже мили – завайка се тя – какво е това?! Ръката на това дете е като нажежено желязо!
Гостенката се завтече в кухнята и подложи ръката си под струята студена вода.
Никой в стаята на помръдна. Изведнъж на всички стана горещо.
А момиченцето повече не издаде звук – полека-лека се успокои и само търкаше с юмруче окото си, от което със солени сълзи се изля и болката...
Майката се опомни първа, внимателно хвана дъщеричката си за влажната студена китка, поиска да види окото и си отдъхна, като не забеляза нищо опасно.
- Хайде да измием оченцето – тя поведе детето към банята.
- Ама че задушно! – каза бащата и отвори прозореца.
Възрастната роднина се върна от кухнята; и като показа на всички почервенялата си длан, поклати глава:
- Или съм луда, или това дете нещо не е в ред...
- Внимавайте с Иванка – честичко казваше тя на родителите на момиченцето, което един ден щеше да стане моя жена.

следваща страница ›

   Copyright @ 2005, Александр Руденко